Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[SOFT DEV] Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition (x86)

  Phát triển viên

  Bài viết Bài viết : 8

  Danh vọng Danh vọng : 35

  Uy tín Uy tín : 15

  Huy hiệu : hulk,like,goodMod,mod

  #1

   on Wed Apr 29, 2015 11:31 pm 

  I/ Giới thiệu
  Microsoft SQl server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system – RDBMS) do Microsoft phát triển. SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạng máy tính hoạt động theo mô hình khách chủ cho phép đồng thời cùng lúc có nhiều người dùng truy xuất đến dữ liệu, quản lý việc truy nhập hợp lệ và các quyền hạn của từng người dùng trên mạng. Ngôn ngữ truy vấn quan trọng của Microsoft SQL server là Transact-SQL. Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) và ANSI (American National Standards Institute) được sử dụng trong SQL Server


  Code:
  Tên tập tin (Filename):  Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition (x86)
  Kích thước (Size): 2.0 GB
  Kiểu File (Type): iso
  Đánh giá (Rating):8.8/10
  Số lượt tải về (Download): 163
  Tìm thấy lần đầu (Found in): 2014-11-27 08:35:23
  Tình trạng (Status): Hoạt động (Working). Kiểm tra lần cuối (Last check): Hôm nay (Today)
  Link : http://adf.ly/1H05JK
  Tags: #software #news #soft-devs
  Bạn không có quyền trả lời bài viết